Bago sumapit ang pagbubukas ng klase sa ating bansa ,isinasagawa  ang pagbabayanihan para sa paaralan. Kaisa rito ang ating paaralang Rafael Palma na pinangunahan ng ating punungguro na si G. Mario T. Endico at kasama rin si Gng. Maria Fe Bael  katuwang  ang iba’t ibang sector sa lipunan. Ito ay bilang suporta sa programang isinusulong ng Kagawaran ng Edukasyon taun-taon bilang paghahanda sa pasukang darating .Lubhang napakahalaga ngayong ng programang ito dahil tayo ay nasa pandemya kinakailangang siguruhin ng ating paaralan ang kalinisan ,kaayusan at kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral sa taong ito.

       Maraming donasyon ang dumating at natanggap ng ating paaralan na mula sa mga taong nagmamahal at tumutulong sa atin.Mga kagamitang pang eskwela na maaaring gamitin ng mga mag-aaral at mga materyales na  panglinis .Lubos po ang pasasalamat ng aming punongguro at mga guro pati na rin ang mga magulang at mga mag-aaral  sa lahat ng nagbigay ng kanilang donasyon.Asahan po Ninyo ito’y malaking pakinabang nawa’y huwag po kayong magsawa sa pagtulong at pagbibigay ng mga kailangansa paaralan.